فرایند جهانی سازی مهدوی یا عوامل پیروزی و موفقیت امام عصر علیه السلام در برپایی حکومت جهانی
53 بازدید
محل نشر: مجله کوثر/49
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/03/31
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گفتمان مهدویت با گستره ی وسیع آن تشنه ی پژوهش های ناب و تحلیل های ژرف است. یکی از این سلسله مباحث، پاسخ به چرایی و چگونگی برپایی حکومت جهانی مهدوی و شناسایی عوامل زمینه ساز ظهور است تا پذیرش عمومی آن بر مهدی باوران آسان شود، در این نوشتار تلاش شده است این عوامل معرفی شده و نظم منطقی بین آن ها تبیین گردد. به امید آن که این نوشتار به پژوهش های ژرف تر و گسترده تر تبدیل شود.
دانلود