گلستان ضرب المثل های قرآنی
50 بازدید
ناشر: جامعه القرآن الکریم قم
نقش: زیر نظر
شابک: 964-5823-35-8
سال نشر: 1382
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
این اثر دارای قریب به 500 ضرب المثل فارسی و 1000 آیه قرآن است. و مؤلف سعی کرده تا ضرب المثل هایی که قریب به معنای آیات یا معادل قرآن بوده را گردآوری و تنظیم نماید. در پیشگفتار این کتاب ابتدا درباره ی مثل، ضرب المثل و همچنین در ادامه به نقش ضرب المثل در القای مطالب پرداخته شده است. کتاب مشتمل بر دو فصل است. در فصل اول ضرب المثل های فارسی به ترتیب حروف الفبا آورده شده و به دنبال آن آیات مرتبط ارایه شده است. در فصل دوم نیز به آیاتی که ضد ضرب المثل های فارسی است اشاره دارد.